Opdrachten

  • Gebiedscommunicatie/gebiedsmarketing

Voor diverse opdrachtgevers hebben we gebiedscommunicatie en gebiedsmarketing geadviseerd en uitgevoerd. Bij marketing is het belangrijk dat je uitgaat van je doelgroep. Bij gebiedsmarketing zijn we groot fan van de leefstijlen van Smartagent. Hoe willen mensen wonen? Heel stads of juist in een rustige wijk, op een dorp of op het platteland. Als je weet wie waar woont met welke leefstijl dan kun je je marketing en je communicatie veel effectiever inzetten. Zelfs een architect die een ontwerp maakt voor een nieuw huis of gebouw weet daardoor beter wat aantrekkingskracht heeft. Mensen in de rode leefstijl houden meer van gekke afwijkende vormen, zoals een loft, terwijl mensen in de gele leefstijl meer houden van gewoon en harmonie. Weten welke leefstijl jij hebt? Doe de test op smartagent.nl en je weet het in 5 minuten.

Struyckenwijk.nl

Voor WonenBreburg hebben we de gebiedsmarketing voor de Struyckenwijk in Breda verzorgd. We hebben daar ingezet op de rood/gele leefstijl. De appartementen > € 850 zijn in 4 maanden tijd verhuurd. Door de inzet van de sociale media kwamen we er al snel achter dat de komst van het winkelcentrum het vliegwiel bleek tot een snelle verhuur.

Heijmans, La Façade, Den Bosch

In opdracht van Heijmans Vastgoed ontwikkelen van procescommunicatie bij start bouw en het verloop van La Façade, Den Bosch. "Werken in hartje Den Bosch" www.lafacade.nl

Heijmans, Wiener&Co, Amsterdam
In opdracht van Heijmans Vastgoed hebben we een communicatieplan ontwikkeld voor Wiener&Co, Amsterdam. Samen een stuk Amsterdam vormgeven is het vertrekpunt voor de strategie en communicatie. En dat zijn niet alleen potentiële koper, zeker ook binnenwaterbeheer, welstandscommissie en stadsdelen. www.wienerenco.nl

Heijmans, Westermarkt, Tilburg
In opdracht van Heijmans Vastgoed hebben we een communicatieplan ontwikkeld voor de Westermarkt Tilburg. 65 Vastgoedeigenaren motiveren om mee te doen aan de herontwikkeling van het winkelcentrum. Een doel op zich.

  • Online opdrachten

Totale online media strategie Smeulders 

 Lente 2013 hebben we de hele site www.ttbsmeulders.nl opnieuw gemaakt. We hebben de website herschreven, relevante zoektermen gebruikt en onderhouden tuintips op de sociale media kanalen. Er komen nu gemiddeld 75% nieuwe bezoekers per maand. En de aanvragen stijgen. Het is druk bij Smeulders.

  

Ontwikkeling nieuwe website derietpluim.nl en onderhoud social media.

De nieuwe website van de Rietpluim is online. www.derietpluim.nl. De website is tot stand gekomen door een gebruikersgroep te laten brainstormen. Vrijwel alle ideeën zijn overgenomen en hebben we verwerkt in een functioneel ontwerp, grafisch ontwerp en vervolgens bouw en test. De eenvoud heeft de projectleiding gedaan is blij met het team, dat zich 200% heeft ingezet.
Inmiddels heeft de Rietpluim een eigen www.facebook.com/obsderietpluim waar fans lid van zijn. Een moderne school die het nut en de noodzaak ziet van social media voor zichzelf en voor de leerlingen.


Imagotraining King Cuisine

Betrekken en trainen van medewerkers op het gewenste imago van culinaire verwenner op feesten. Medewerkers hebben het gevoel dat er naar ze geluisterd wordt en voelen een nauwe betrokkenheid bij het bedrijf.

Interim hoofd marketing

King Cuisine, producent van maaltijden, salades en mediterrane producten had behoefte aan ondersteuning bij marketingcommunicatie.
Resultaat: de een

voud heeft het Management geadviseerd bij de benoeming van een visie/missie en een wensimago binnen vijf jaar met bijbehorende middelen.


Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid

Jaarlijks maken van een activiteitenkrantje voor jeugd tijdens de zomermaanden.
Kinderen wandelen met de krant onder de arm van activiteit naar activiteit.


Shared Service Center, Drechtsteden

De vorming van een Shared Service Center waarbij alle stafafdelingen van de Drechtsteden in een centrum samengebracht worden.
De veranderingen voor het personeel dat bij de stafafdelingen van de Drechtsteden werkten was enorm. Personeel veel vragen stellen over hoe zij tegen zo’n Shared Service Center aankijken, luisteren en antwoord geven, heeft voor een goed verloop van de vorming ervan gezorgd.


Heinsiushof, Heuvel in Breda

De eenvoud heeft, samen met de interne projectgroep voor het stedelijk vernieuwingsproject, het marketingcommunicatieplan voor de Heinsiushof in de wijk Heuvel in Breda ontwikkeld. De wijk Heuvel in Breda is een achterstandswijk waar WonenBreburg een groot aantal woningen bezit.
In samenwerking met de gemeente Breda en Woningstichting Laurentius, werkt WonenBreburg aan de vernieuwing van de wijk.
De Heinsiushof is het eerste project van WonenBreburg in een reeks stedelijke vernieuwingsprojecten.Hierbij werd een ijzersterk concept gecreeërd, en werden er in de eerste maand al 35 inschrijvingen voor huizen en appartementen verkregen.

 


Interimopdracht, teamleider communicatie bij WonenBreburg

Bij deze interimopdracht kwam duidelijk naar voren dat WonenBreburg na de fusie begin 2004 een volwaardige afdeling communicatie nodig had. De vele projecten die volgenden uit de fusie vroegen om een zwaardere bezetting.De eenvoud heeft deze afdeling een lift gegeven, waardoor deze nu ‘strategisch adviseert’ in plaats van ‘u vraagt, wij draaien!’

Stichting Betuwse Combinatie Woongoed, tegenwoordig Betuws Wonen

Implementeren van activiteiten vanuit het communicatiebeleidsplan, zoals sponsoractiviteiten, feestelijke bijeenkomsten van nieuwbouwprojecten en introductie website. Stichting Betuwse Combinatie Woongoed kreeg hierdoor een persoonlijk gezicht.


Stedelijke vernieuwing in de Swammerdambuurt, Amsterdam

Het stedelijk vernieuwingsproject in de Swammerdambuurt in Amsterdam is een goed voorbeeld hoe je van communicatie een sprong naar marketingcommunicatie maakt. Woonstichting De Key had hiervoor een speciale projectgroep voor deze buurt, waar communicatie standaard een onderdeel van is. Op een interactieve bijeenkomst zijn we tot een marketingconcept gekomen om de woningen met de juiste boodschap te verkopen.


Communicatiebeleidsplan Stichting Streetcornerwork

Stichting Streetcornerwork is een stichting voor kansloze jongeren en drugsverslaafden. De komende jaren neemt de financiële ondersteuning vanuit de gemeente Amsterdam af. De stichting zal daardoor zelf haar broek op moeten houden, waarbij de communicatie aanzienlijk moet verbeteren. Een lastige taak omdat de hulpverleners door de hele stad Amsterdam zitten.
De eenvoud heeft samen met de directeur en het MT een projectdefinitie geschreven, met een communicatiebeleidsplan. In dit plan komt sterk naar voren dat de interne communicatie sterk verbeterd moet worden.

Projectleiding internetsite Gemeente Almere, www.almere.nl, 2004
De internetsite van de gemeente Almere was een wildgroei geworden van verschillende soorten stijlen, doordat er bij het online gaan van de website geen vaste redactie aanwezig was die de site onderhield. De opdracht die de eenvoud kreeg is de projectleiding voor de site op zich te nemen, en de site te vereenvoudigen tot een totaal aantal van vier stijlen. Nadat de eenvoud een redactie in een jaar tijd - binnen een organisatie van 1300 mensen - bij elkaar had, is de site daadwerkelijk sterk vereenvoudigd, beter leesbaar en overzichtelijker geworden.


Toolkit huisstijl Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid

De stadsdelen Amsterdam Zuid en De Pijp zijn gefuseerd. Dat was een aanleiding om een nieuwe huisstijl in te voeren. Nadat de huisstijl was ingevoerd schoot de toepassing daarvan in de communicatiemiddelen alle kanten op, waardoor de herkenning van het stadsdeel in gevaar kwam.De eenvoud heeft een toolkit ontwikkeld, waarin beschreven staat wat wel en niet mag bij communicatiemiddelen en hoe de huisstijl daarin toegepast moet worden, zonder de grenzen té strikt vast te leggen. Zo blijft er ruimte voor creativiteit en worden creatieven uitgenodigd om te grenzen die de toolkit voorschrijft op te zoeken.


 

 

 Strategie Stadshart Zoetermeer

Hoe krijg je meer shoppende mensen naar je centrum? Wanneer een kind deelneemt aan een activiteit in het stadshart dan heeft zijn vader of moeder een argument om nog even een winkel in te schieten of om nog even te shoppen als het kind aan het spelen is. Daarop gaf een van de adviseurs van de eenvoud antwoord: door met kinderen te communiceren en activiteiten voor ze te organiseren in het Stadshart.