Daadkracht

Daadkracht is een prachtig begrip. Een begrip waar iedereen wel mee geassocieerd wil worden. Wat is de interpretatie van daadkracht? We geven u de onze. Die moet u herkennen als u voor de eenvoud kiest.
De eenvoud luistert. Wat u zegt, moet bezinken. We keuren het niet af en we zeggen niet dat we uw idee delen. Kortom, we vinden nog niets. Als het idee goed is, schakelen we op, als we uw idee niet delen, dan denken we over argumenten en alternatieven. En gaat u met ons mee, dan is de daad slechts troef. En vinden we elkaar niet, dan is daadkracht; afscheid nemen. Ook dat kan de eenvoud.